Μουσείο Υποδήματος – Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης


Thessaloniki Shoe Museum is expected to become a pioneering Footwear Museum in the city of Thessaloniki, the city that has an active history of footwear creation and repair.

Το Μουσείο Υποδημάτων  προσδοκούμε να γίνει ένα πρωτοποριακό μουσείο Υποδημάτων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, της πόλης που αποτέλεσε και στο παρελθόν σταθμό στη δημιουργία και την επιδιόρθωση υποδημάτων.


Sponsors

See who is sponsoring us


Aιγίδα


Κοινωνική Ευθύνη